Asetukset

Asetusten määrittäminen

Ennen palvelun käytön aloittamista on hyvä tarkastaa ja täyttää kaikki asetukset omalle yritykselle/yhdistykselle sopivaksi.

Tärkeimmät asetukset ovat yrityksen tiedot, tilinumerot ja myyntiasetukset, jotka vaikuttavat laskuilla ja muilla tulosteilla näkyviin kohtiin sekä hintojen käsittelyyn ohjelmassa.

Saat asetukset auki sisäisen etusivun napista ”Asetukset”

Käyttäjä-kohdassa täytetään käyttäjän tiedot ja käyttäjän henkilökohtaisiin käyttöasetuksiin liittyviä tietoja.

Yritys-kohdassa täytetään yrityksen osoitetiedot, jotka näkyvät esimerkiksi laskuilla ja muilla asiakkaalle lähetettävillä tulosteilla. Yritysasetuksissa voidaan ladata myös yrityksen logo, joka näkyy tulosteissa, esimerkiksi laskun vasemmassa yläreunassa.

Myyntiasetuksissa täytetään käytettävä laskupohja, myyntiin ja hintojen käsittelyyn liittyvät tiedot.

HUOM! ALV laskutavan määrittäminen myyntiasetuksissa

  • ”ALV-velvollinen nettoperiaate” valitaan silloin, kun yritys on ALV-velvollinen. Tuotteiden myyntihinnat tallentuvat tällöin ohjelmaan nettohintana.
  • ”ALV-velvollinen bruttoperiaate” valitaan silloin, kun yritys on ALV-velvollinen ja tuotteiden myyntihinnat halutaan tallentaa ohjelmaan bruttohintoina
  • Mikäli yrityksesi ei ole ALV-velvollinen, laita arvoksi silloin ”Ei ALV-velvollinen”, muista tällöin täyttää alapuolella oleva verottomuuden peruste, joka näkyy laskulla, miksi tuotteita myydään ALVittomana.

Tilinumerot-kohdassa täytetään pankkitiedot ja tilinumerot ja oletustilinumero, mikä halutaan näkyvän viivakoodissa, koska se voi sisältää ainoastaan yhden tilinumeron.

Kirjanpito-kohdassa määritetään, mistä kaikista tapahtumista Eebu tekee automaattisesti kirjanpitotositteet, kun tapahtumat hyväksytään. Valittavia vaihtoehtoja ovat myyntilaskut, suoritukset, ostolaskut ja maksut. Samalla näihin tulee määrittää mitä tositelajia missäkin tapahtumassa käytetään sekä ostovelka ja myyntisaamiset -tilit. Mikäli et tiedä, mitkä näihin kohtiin tulisi täyttää, voit jättää oletusasetukset voimaan.