Ostotilaukset

Ostotilauksien keskeisimmät toiminnot

  • Ostotilauksen syöttäminen, tulostaminen ja lähettäminen toimittajalle
  • Helppo tuotesaldojen lisääminen varastoon, eli saapuvan toimituksen luominen tilauksesta
  • Ostolaskun luominen suoraan tilauksesta
  • Helppo tuotteiden palauttaminen, mikäli saapuneita tuotteita joudutaan palauttamaan

 

Ostotilauksen syöttäminen ohjelmaan

Ostotilaukset luodaan osiossa ”Ostot” -> ”Ostotilaukset” valitsemalla ”Toiminnot” -> ”Uusi ostotilaus”.

Kun ostotilaus-ikkuna avautuu, ensin haetaan toimittaja toimittajakortistosta ja syötetään muut ostotilauksen tiedot ikkunan yläosaan:

 

Kun se on tehty, seuraavaksi syötetään tilattavat tuotteet ostotilaus-ikkunan alaosaan:

 

Tuoterivien oleellisimmat kentät ovat tuotekoodi, tuotenimike, määrä ja veroton ostohinta. Tässä oleva ostohinta tulee myös olemaan tuotteen todellinen hankintahinta (vaikuttaa siihen, mikä on sen arvo varastossa ja mikä kate tuotteelle tulee, kun se myydään).

 

Ostotilauksen tulostaminen

Kun tuotteet on syötetty, voidaan ostotilaus tulostaa ikkunan Toiminnot-napista:

Ostotilauksen tuotteiden lisääminen varastoon (luo saapuva toimitus)

Eebussa varastosaldoja lisätään aina Saapuvilla toimituksilla. Ostotilauksesta voidaan luoda yhdellä napilla saapuva toimitus, jottei sitä tarvitse näpytellä käsin uudestaan.

Saapuva toimitus luodaan tilauksen alaosan napista ”Luo saapuva toimitus”. Tällöin tilauksen tila etenee ”Keräily”-vaiheeseen.

 

Ostotilaus riveille ilmestyy Saapuu-sarake. Täytä tähän saldot, jotka varastoon todella saapuvat ja hyväksy saapuva ”Hyväksy toimitus”-napista. Tämä toiminto lisää tuotesaldot varastoon.

 

Ostolaskun luominen ostotilauksesta

Vaikka ostolasku tuleekin toimittajalta, helpottaa ostolaskun syöttämistä järjestelmään se, että voit tehdä ostolaskun omaan järjestelmääsi yhdellä napin painalluksella ostotilaus-ikkunan napilla ”Luo ostolasku”.

Tämä toiminto luo sinulle toimitettujen tuotteiden mukaisen ostolaskun osioon ”Ostot” -> ”Ostolaskut”, jonka pitäisi olla tietysti summaltaan sama, kuin mitä toimittajalta saatu laskun summa.

 

Palautuksen teko ostotilauksesta ja hyvitysostolasku

Jos varastoon saapuneita tuotteita joudutaan palauttamaan, tämä voidaan tehdä myös ostotilaus-ikkunassa. Avaa ostotilaus muokkaustilaan tuplaklikkaamalla sitä tai valitsemalla ”Muokkaa” -> ”Muokkaa ostotilausta”.

Ikkunan avautuessa valitse ”Toiminnot” -> ”Palauta tuotteita”. Tällöin tilauksen tuotelistaan ilmestyy ”Palauta”-sarake. Täytä tähän sarakkeeseen palautettavien tuotteiden kohdalle, monta niitä palautetaan ja ”Hyväksy palautus”-napista tuotteet poistuvat varastosta.

Jos olet luonut ostolaskun tilauksesta aikaisemmin ja olet sen jälkeen palauttanut tuotteita, paina ”Luo ostolasku”-nappia, jotta ohjelma luo sinulle palautettujen tuotteiden arvoisen hyvitysostolaskun ”Ostolaskut”-osioon.